Hämeenlinnan keskustakuume

Hämeenlinnan 67 000 asukkaasta 45 000 asuu kantakaupungissa, loput Lammin, Hauhon, Tuuloksen, Iittalan ja Rengon keskustaajamissa ja harvaan asutulla maaseudulla. Kaupungin keskustassa rautatieasemalta Suomen kasarmeille asuu nyt 8000 asukasta – noin 18 % kantakaupungin ja 12 % koko kaupu Lisää

TUHAT KÖYHÄÄ LASTA

Suomen lapsista yli 10 % elää köyhyydessä. Hämeenlinnassa se merkitsee 1000 alle 15-vuotiasta. 0-4 vuotiaita heistä on noin 300. Tilastoissa köyhä on, jos perheen käytettävissä olevat tulot ovat alle 60 % mediaanista. Pienikin välttämätön meno tai tulon pudotus johtaa toimeentulotuen hakijaksi. Lisää

Valtuustoaloite 16.3.2020 PUURAKENTAMISEN LISÄÄMINEN HÄMEENLINNASSA

16.3.2020 jätettiin Hämeenlinnan kaupunginhallitukselle seuraava aloite: Allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut eri valtuustoryhmistä ehdottavat puurakentamisen lisäämistä Hämeenlinnassa. Kaupunkirakentamisen merkitys ilmastomuutoksen torjunnan kannalta on ollut riittämättömästi esill Lisää

Valtuustoaloite: KOHTI MAKSUTONTA, MONIPUOLISTA JA LAADUKASTA JOUKKOLIIKENNETTÄ

Hämeenlinnan kaupunginvaltuustolle jätettiin 7.10.2019 seuraava Irma Taavelan (vas), Ritva Oinosen (vas), Juhani Lehdon (vas), Kylli Kylliäisen (kd), Teija Arvidssonin (kd) ja Matti Mikkolan (ps) allekirjoittamavaltuustoaloite: Joukkoliikenteen ja henkilökuljetuspalvelujen kehittämisellä on kesk Lisää

LOPPU TORIPARKKIEPÄVARMUUDELLE

Kaupunki ei tee päätöstä sijoittaa omaa lainarahaansa toriparkin rakentamiseen löyhien yksityistä rahoitusosuutta koskevien lupausten perusteella. Näin lienee tulkittavissa kaupungin johtavien virkamiesten tiistaina 4.2. ilmaisema kanta (HäSa 5.2.).  Kaupunkirakennejohtaja Tarja Majur Lisää

HARHAUTTAVIA ESITTELYJÄ JA VALTUUSTON SYRJÄYTTÄMISTÄ HÄMEENLINNAN SUURAREENAHANKKEESSA

Useisiin muihinkin kaupunkeihin jäähalli-tapahtuma-areena-kovan rahan asunnot -yhdistelmää suunnitteleva yritysryhmä sai vuosi sitten tukea Hämeenlinnan korkeimmalta johdolta. Se sai kaikelta julkisuudelta piilossa valmistellulla kaupunginhallituksen äänestyspäätöksellä suunnitteluvarauksen aie Lisää

ERIARVOISUUS JA YKSIMIELISYYDEN ANSA

Yhteiskunta jakautuu rahan, hyvinvoinnin ja vaikutusvallan suhteen. Yhä pienemmällä ryhmällä on yhä enemmän rahaa ja valtaa. Yhä suurempi joukko kokee osattomuutta. Osattomuudella on selitetty äärioikeiston ja oikeistopopulismin nousua. Osattomuus selittää äänestysprosenttien laskua. Se siirtyy lap Lisää

HÄMEENLINNAN KAUPUNGINHALLITUKSEN ENEMMISTÖN PERUSTEET TORIPARKKIKANSANÄÄNESTYSALOITTEEN HYLKÄÄMISESTÄ OVAT KESTÄMÄTTÖMÄT

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti 28.10.2019 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hylkäisi kansalaisaloitteen 2348 allekirjoittajan vaatiman kunnallisen kansanäänestyksen toriparkin rakentamisesta. Esitys syntyi äänestyksellä, jossa neljä kokoomuslaista, kaksi sosialidemokraattista Lisää

VISIOITA HÄMEENLINNAN KESKUSTAN KEHITYKSESTÄ

Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa oli eilen 7.10.2019 käsittelyssä kaupunginhallituksen esitys hyväksyä noin 30-sivuinen runsaasti havainnekuvitettu ”Keskustaviso 2035” (linkki 1.). Asiakirja on yhdistelmä tavoitteita, monia pieniä ja joitakin suuria kehityshankeideoita.  Sekä asiakirjasta että Lisää

KESKUSTAVISIO 2035 -EHDOTUS EI KELPAA

Hämeenlinnan kaupungin uutta keskustavisiota luonnehditaan päätösehdotuksessa poliittisen tahdon ilmaukseksi ja suunnitteluohjeeksi kaavoitukselle ja muulle keskustan kehityksen vaikuttavalle päätöksenteolle.  Vuoden 2014 keskustavisiota hyväksyttäessä kaupungin keskustan osayleiskaavaa Lisää
css.php