Valtuustoaloite 16.3.2020 PUURAKENTAMISEN LISÄÄMINEN HÄMEENLINNASSA

16.3.2020 jätettiin Hämeenlinnan kaupunginhallitukselle seuraava aloite:

Allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut eri valtuustoryhmistä ehdottavat puurakentamisen lisäämistä Hämeenlinnassa.

Kaupunkirakentamisen merkitys ilmastomuutoksen torjunnan kannalta on ollut riittämättömästi esillä. Kuitenkin globaalisti ja paikallisesti kaupunkirakentaminen on hiilijalanjäljen tuottamisessa erittäin merkittävä tekijä. Suurin osa, jopa yli 90 % kaupunkirakentamisen hiilijalanjäljestä syntyy sementin käytöstä rakentamisessa. Puurakentaminen sen sijaan synnyttää myös hiilinielua, huomattavasti pienempien hiilipäästöjen lisäksi.

Sementin suhteellisen osuuden vähentäminen ja puurakenteiden osuuden merkittävä lisääminen on teknologisen kehitystyön ansiosta mahdollista sekä rakennusteknisesti että rakentamisen kustannusten kannalta. Puurakentamisen lisäämiselle on Suomen metsävarantojen ja metsäteollisen osaamisen kannalta hyvät lähtökohdat. Myös Hämeenlinnan seudulla se on jo tuottamassa uutta yritystoimintaa. Puurakentamisesta on kehittymässä kasvava kansallinen ja vientisektori.

Puurakentaminen soveltuisi Hämeenlinnan keskusta-alueenkin kaupunkikuvan kehittämiseen hyvin.  Se olisi mahdollista tehdä harmoniassa sekä vanhojen puutalokorttelien että vanhempien kivitalojen korkeuden ja muun mittakaavan kanssa. Synnyttämällä yksittäisiä kortteleita suurempia puutaloaluekokonaisuuksia esimerkiksi Engelinrantaan sekä myöhemmin Harvialantien ja Kantolan suunnalle luotaisiin ainutlaatuista tulevaisuuden puurakenteista keskustakaupunkia. Myös varsinaisen keskustan ulkopuolella täydentämisrakentamisessa ja julkisten tilojen rakentamisessa puurakenteisuus loisi erottautuvaa modernia ja ilmastotietoista Hämeenlinna-brändiä.

Puurakentamisesta tulisi tehdä Hämeenlinnan elinvoiman lisäämisen, resurssiviisauden, hiilineutraaliuden ja ihmisläheisen asumiskaupungin keskeinen osa. Sen rakentamiseen olisi saatavissa mukaan alan teollisia ja rakennusyrityksiä sekä kaupungin ympäristö- ja muista arvoista huolta kantavia kaupunkilaisia ja heidän järjestöjään. 

Ehdotamme, että

  • meneillään olevassa ja käynnistyvässä kaavoituksessa, maankäyttöä koskevien sopimusten laadinnassa ja rakentamista koskevien ohjeiden valmistelussa selvitetään aina mahdollisuudet edistää puurakentamista
  • seuraavan kaavoituskatsauksen valmistelussa ja muussa kaupungin maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa tavoitteeksi otetaan sekä yksittäisten kohteiden että ainakin yhden suuremman aluekokonaisuuden toteuttaminen puurakentamisena
  • kaupunkikonserni kehittää puurakentamiseen liittyvää yritysyhteistyötä tavoitteena alan työpaikkojen ja yritystoiminnan lisääminen Hämeenlinnassa ja Hämeenlinnan seudulla, tätä kehitystä tukevan valtion ja EU-rahoituksen saamiseksi ja yhteyksien kehittämiseksi alan parhaaseen suomalaiseen tutkimukseen.

Aloitteen allekirjoittivat seuraavat valtuutetut ja varavaltuutettuna kokoukseen osallistuneet:

Juhani Lehto, Timo Kaunisto, Anne Laatikainen, Marjatta Rahkio, Veera Jussila, Teija Arvidsson, Irma Taavela, Teppo Turja, Mart Martikainen, Mika Einiö, Tiia Nurminen, Kirsti Suoranta, Satu Aaltonen, Leena Tiesmaa, Sirpa Laakso, Prabhakaran Ranjith Kumar, Pentti Nyholm, Irja Appelroth, Mia Heinonen, Mauri Ojamäki, Hannu Kärpänen, Antti Leinikka, Jukka Sorvari, Airi Raitaranta, Ville Honkasaari, Andrei Segejeff, Päivi Sieppi, Kirsi Ojansuu-Kaunisto, Irmeli Lehtonen, Kylli Kylliäinen, Antero Niemelä, Jonni Levaniemi, Vesa Mäkinen, Kari Aaltonen, Kaija-Leena Savijoki, Pekka Arvio, Jarmo, Vaino, Marianna Roiha

Ti

Kommentointi on suljettu.

css.php