DEMOKRATIA, VAIHTOEHTOJEN HARKINTA JA KILPAILU SYRJÄYTETTIIN

Hämeenlinnan kaupunginhallitus näytti 18.2.2019 äänin 9-2 keskisormea avoimelle ja demokraattiselle kaupungin keskustan kehittämiselle. Ilman hetkenkään mahdollisuutta julkiselle valmistelevalle keskustelulle se antoi kolmeksi vuodeksi monopolin pienelle jäähallikeskeisten tapahtuma-areenoiden kehittelijäyritysryhmälle valmistella Engelinrannan varsinaisen ranta-alueen keskeisimmän 4.4 hehtaarin alueen tulevaa käyttöä.

Bisnesintressien näkökulmasta on ymmärrettävää, ettei monopolin saanut bisnesmiesten ryhmä halunnut esitystä julkiseen keskusteluun ennen päätöksentekoa. Sen sijaan on vaikeampi ymmärtää, miten kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen enemmistö on saatu sitoutettua tällaiseen päätöksentekotapaan. 

Sinänsä tietysti jäähalliareenan ja siihen liittyvien palvelujen ja parin sadan asunnon kokonaisuus on yksi vaihtoehto tuon alueen käytölle. Mutta se on vain yksi vaihtoehto. Liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia alueelle voisi, rannan yhteyden paremmin hyödyntäen, kehittää myös esimerkiksi puistomaisemmilla ratkaisuilla. Ja sekin olisi vain yksi vaihtoehto. Alueen käytöstä on jo vuosien ajan kerätty kaupunkilaisilta ja muilta tahoilta näkemyksiä, joita on käytetty Engelinrannan aiempaan ideointiin myös kaupungin elimissä. Myös yritysmaailmasta olisi todennäköisesti saatavissa toisenlaisia vaihtoehtoja kuin nyt monopoliaseman saanut konsepti.

Kaupunginhallituksen enemmistö sulki suunnitteluvarausratkaisullaan vaihtoehtojen harkitsemisen monopolin saaneen yritysryhmän suosimiin vaihtoehtoihin. Yritysryhmä itse ilmoittaa harkitsevansa nyt vain kahta vaihtoehtoista tapaa toteuttaa areenakokonaisuus: joko jätetään Citymarket kokonaisuuden ulkopuolelle tai puretaan nykyinen Citymarket ja rakennetaan Keskolle uudet tilat areenakokonaisuuden sisälle. Jäähalliareenakeskeisyydelle sillä ei ole vaihtoehtoa harkinnassa.

Kaupunginhallitus rikkoi päätöksenteon julkisen valmistelun periaatetta. Se rikkoi periaatetta, jonka mukaan laajakantoiset ja merkittävät kaupungin kehittämissuunnan ratkaisut pitää tuoda kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Se näytti keskisormea kaikille kaupunkilaisille, jotka on kutsuttu osallistumaan ”keskustavision” luomiseen avoimissa tilaisuuksissa ja netissä: tehkää te vain kivoja pieniä ehdotuksia, mutta me päätämme pienellä porukalla suurista linjoista. Kaupunginhallitus myös toimi vastoin vuonna 2015 maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättyä kilpailun edistämisen periaatetta. Lakimuutosta tuolloin perusteltiin muun muassa sillä, että jos suunnitteluvarauksia ei myönnetä avoimen kilpailun kautta, suurissa hankkeissa (tuolloin esimerkkinä kaupan suurmarket-hankkeet) ei päästä todellisten vaihtoehtojen esille tulemiseen.

Toivottavasti kaupunginhallitus pikaisesti korjaa tekemänsä pahan virheen ja avaa asian käsittelyn uudelleen.  Korjaavat ratkaisut olisi hyvä tehdä poliittisella päätöksenteolla eikä hallinto-oikeuden käsittelyn kautta.

Juhani Lehto

professori emeritus

kaupunginvaltuutettu (vas)

(julkaistu helmikuussa 2019 Hämeen Sanomissa)

Kommentointi on suljettu.

css.php