TORIPARKKI TUHOAA LUOTTAMUKSEN

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 6.3.2020 tekemällä päätöksellä toriparkkia koskeva epävarmuuden tila jatkuu.  Kaupunginhallituksen enemmistö halusi, ettei kaupunginvaltuustolle vieläkään tarjota mahdollisuutta päättää, jatketaanko parkin valmistelua vai lopetetaanko se kokonaan. Tähän päädyttiin, kun oli käynyt ilmeiseksi, että valtuuston enemmistö olisi todennäköisesti lopettamisen kannalla.

Kaupunginvaltuuston ryhmistä Vasemmisto, Kristillisdemokraatit ja Perussuomalaiset ovat olleet valmistelun lopettamisen kannalla koko nykyisen valtuustokauden, vuodesta 2017 alkaen. Muut valtuustoryhmät ovat halunneet odottaa lisäselvityksiä. Lisäselvityksiä on saatu ja kaupunkilaisten vastustus hanketta kohtaan on käynyt yhä ilmeisemmäksi, selvimmin kunnallista kansanäänestystä korvanneen kyselyn tuloksissa. Näiden jälkeen Vihreiden valtuustoryhmä ja Keskustan valtuustoryhmä ovat julkaisseet parkkiluolan hylkäämistä edellyttävät kannanottonsa. 

Ennen 6.3. pidettyä kaupunginhallituksen kokousta myös sosialidemokraattisen valtuustoryhmän taholta esitettiin muille valtuustoryhmille yhteistä parkkiluolan torjuvaa kantaa. Kaupunginhallituksessa sosialidemokraatit Ranjith Kumar ja Satu Aaltonen esittivät tämän muille tehdyn esityksen mukaista päätöstä. He jäivät kuitenkin vähemmistöön. Vihreiden ja Keskustan edustajien tavoin myös kaksi sosialidemokraattien edustajaa äänesti valtuustoryhmänsä ilmoittaman kannan vastaisesti. 

Juuri toriparkin epävarmuustilan jatkuminen uhkaa näivettää kaupungin keskusta-alueen yritysten kehitysmahdollisuuksia keskellä muutenkin tavattoman epävarmaa taloustilannetta. Samalla se ehkäisee kaupungin suunnitteluresurssien vapauttamista vaihtoehtoisen tulevaisuuden valmisteluun sekä keskustassa että lähiöissä ja pitäjissä. Kaupunginhallituksen enemmistön päätös merkitsee, että kaupunki sitoutuu taas odottamaan mahdollisten kiinteistöbisnesyritysten mahdollista sitoutumista johonkin parkkiluolan osittaisrahoittamisratkaisuun. Kiinteistöbisneksen etu on siis tärkeämpi kuin kaupunkilaisten mielipide ja kaupunginvaltuuston mahdollisuus edustaa päätöksenteossa äänestäjiensä tahtoa ja toiveita. 

On erittäin vakavaa, että kaupunginvaltuuston oikeus toimia kaupungin korkeimpana päättävänä elimenä kyseenalaistetaan ja käytännössä pyritään estämään kiinteistöbisnesintressien turvaamiseksi. Kaupunkilaisten luottamus poliittiseen päätöksentekoon saa lisäkolauksen. Kuntalaisten kyselyssä ilmoittamasta kannasta viis veisataan. Luottamuksen heikentyminen vahvistaa populistien oikeistolaistumista.

Jos kaupunginhallitus ei avaudu asian demokraattiselle käsittelylle, koronarajoitusten lieventyessä ei liene kuin kolme etenemistietä: 1) tavata torilla entistä suuremmalla joukolla, 2) valtuutettujen tulee Kuntalain 94 §:n mukaan pakottaa kaupunginhallitus tuomaan asia valtuuston käsittelyyn, tai ääritapauksessa 3) valtuuston tulee käynnistää kaupunginhallituksen erottaminen ja uuden valinta.

Juhani Lehto, Ritva Oinonen ja Irma Taavela, kaupunginvaltuuston vasemmistoryhmä

(julkaistu 9.4.2020 Hämeen Sanomissa)

Kommentointi on suljettu.

css.php